Změny v souvislosti s pandemií koronaviru


Maturity, závěrečné zkoušky a přijímací zkoušky

Maturitní a závěrečné zkoušky proběhnou nejdříve 21 dnů po návratu žáků do školy, pokud to nebude do 1. 6. 2020, neproběhnou vůbec.

Podrobnosti najdete tady:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole

Od středy 11. 3. 2020 se do odvolání zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole – žáci zůstanou doma a nebudou docházet do školy do teoretické výuky ani na odborný výcvik. Výuka bude probíhat v rámci možností dálkově pomocí školního výukového systému moodle. Dnes dokončíme výuku podle rozvrhu včetně odborného výcviku.

Pro žáky platí, že budou:

  • od zítřka do odvolání doma a nebudou chodit do školy ani na odborný výcvik nebo praxi,
  • sledovat instrukce v elektronické ŽK,
  • plnit úkoly zadané vyučujícími dálkovým způsobem (moodle),
  • dodržovat pravidla pro karanténu – např. http://www.khsova.cz/homepage/detail-aktuality/12988

Zrušeny jsou veškeré nejbližší školní akce – baristický kurz, koktejlový kurz, lyžařský výcvik, pobyt spolupracujících škol v rámci projektu Erasmus+, soutěž Gastro Makro Cup a další.

Ing. Martin Kovář, ředitel školy