Závěrečné zkoušky


Struktura závěrečných zkoušek učebních oborů

 • od školního roku 2014/2015 jsou ZZ prováděny s využitím jednotného zadání závěrečných zkoušek (JZZZ), které zpracovává a připravuje Národní ústav pro vzdělávání (webové stránky NUV), od 1. 10. 2019 nově Cermat (CVZZ)
 • aktuální novinky a informace k JZZZ naleznete na webových stránkách: NZZ
 • největší změnou u závěrečných zkoušek je zadání SOP (Samostatné odborné práce) pro vybrané obory vzdělávání kategorie H, která je nedílnou částí praktických závěrečných zkoušek
 • SOP je součástí ZZ oborů Cukrář, Kadeřník a Kuchař-číšník, Kuchař se zaměřením na zážitkovou gastronomii a Číšník se zaměřením na nápojovou gastronomii
 • od školního roku 2018/2019 se konají písemné závěrečné zkoušky u oborů Cukrář, Kadeřník a všech variant Kuchař-číšník v elektronické podobě na PC
 • další změnou je zařazení Otázek ze světa práce pro obory vzdělávání kategorie H u ústních závěrečných zkoušek
 • Otázky ze světa práce pro obory vzdělávání kategorie H

29-54-H/01 Cukrář

Písemná zkouška – elektronická písemná závěrečná zkouška

 • Technologie
 • Suroviny
 • Stroje a zařízení
 • Ekonomika
 • Normování

Praktická zkouška

 • Zadání SOP
 • Losovatelný výrobek

Ústní zkouška

 • Odborná část
 • Otázky ze světa práce

69-51-H/01 Kadeřník

Písemná zkouška – elektronická písemná závěrečná zkouška

 • Technologie
 • Materiály
 • Zdravověda
 • Psychologie
 • Ekonomika
 • Cizí jazyk

Praktická zkouška

 • Zadání SOP
 • Dámská a pánská disciplína dle JZZZ

Ústní zkouška

 • Odborná část
 • Otázky ze světa práce

65-51-H/01 Kuchař – číšník

Písemná zkouška – elektronická písemná závěrečná zkouška

 • Technologie
 • Stolničení
 • Potraviny a výživa
 • Ekonomika
 • Profesní etika
 • Organizace práce

Praktická zkouška

 • Zadání SOP
 • Losované zadání

Ústní zkouška

 • Odborná část
 • Otázky ze světa práce

66-51-H/01 Prodavač

Písemná zkouška

 • Obchodní provoz
 • Administrativa prodejny
 • Daňová evidence
 • Ekonomika
 • Obchodní počty
 • Zbožíznalství

Praktická zkouška

 • Podle vybraného zadání JZZZ, bez SOP

Ústní zkouška

 • Odborná část
 • Otázky ze světa práce