Zahájení výuky a opatření v souvislosti s COVID-19


Zahájení výuky

Výuka začíná 1. 9. 2021:

Denní studium:

 • v 7:45 pro 2. a vyšší ročníky
 • v 10:00 pro 1. ročníky

Dálkové studium:

 • 1. ročník – ve čtvrtek dne 2. 9. 2021 v 7:45 hodin
 • 2. ročník – v úterý dne 7. 9. 2021 v 7:45 hodin
 • 3. ročník – v úterý dne 7. 9. 2021 v 7:45 hodin

Respirátory

Ve škole žáci:
a) musí používat respirátory:

 • ve společných prostorách (chodby, WC apod.), ve výuce je mít nemusí, pokud sedí na místě,
 • v odborném výcviku, když žáci nesedí,

b) nemusí používat respirátory:

 • ve výuce, když jsou usazeni,
 • při jídle ve třídě a v jídelně,
 • pokud jsou modelem v kadeřnictví a kosmetice a povaha úkonu to nedovoluje,
 • mají individuální výjimku – na základě dokladu od lékaře, který potvrzuje nemožnost nostit respirátor ze zdravotních důvodů a předepisuje jinou nebo žádnou ochranu dýchacích cest.

Testování žáků

Ve dnech 1., 6. a 9. 9. 2021 proběhne ve škole testování antigenními testy a to takto:

 • 1. 9. – přijďte do své učebny a testování povede třídní učitel/ka hned po Vašem příchodu,
 • 6. 9. – testovat budou vyučující v 1. hodině v učebně podle běžného rozvrhu nebo na začátku odborného výcviku (bude upřesněno),
 • 9. 9. – testovat budou vyučující v 1. hodině v učebně podle běžného rozvrhu nebo na začátku odborného výcviku (bude upřesněno).

Testy zajišťuje škola, ale pokud s těmito testy máte zásadní problém, je možné si přinést vlastní schválený test.

V případě pozitivního testu zletilý žák odchází domů a informuje svého ošetřujícího lékaře, který mu zajistí žádanku na potvrzující PCR test. U nezletilých žáků ihned voláme zákonnému zástupci a žák buď se souhlasem rodičů odchází domů anebo čeká v izolační místnosti, až si jej zákonný zástupce vyzvedne. Pak je nutné informovat lékaře a absolvovat potvrzující PCR test.

Testovat se nemusí žáci, kteří:

 • jsou min. 14 dnů od dokončení očkování,
 • prodělali COVID-19 a od 1. pozitivního testu uběhlo méně než 180 dnů,
 • se otestují v nemocnici nebo testovacím centru max. 7 dnů předem u PCR testu a max. 72 hodin předem u antigenního testu a přinesou doklad.

O očkování, prodělané nemoci nebo absolvovaném testování, prosím, přineste hned 1. 9. doklad – papír nebo soubor v telefonu.

Nesouhlas s testováním nebo respirátory

Žáci, kteří se nezúčastní testování z důvodu nesouhlasu, chodí do školy, ale musí používat respirátory po celou dobu pobytu ve škole i přímo ve výuce.

Žáci, kteří se nezúčastní testování z důvodu nesouhlasu a nesouhlasí ani s respirátory, nemohou být přítomni ve škole. Absence v tomto případě už není automaticky omluvená ministrem školství, jako to bylo v minulém roce.

Vysvětlující dokumenty přikládám zde:

Ing. Martin Kovář, ředitel školy