Změny v souvislosti s COVID-19


Provoz školy od 14. 10. 2020

Teoretická výuka i odborný výcvik – zakazuje se osobní přítomnost žáků – všichni žáci zůstanou doma a výuka bude probíhat dálkově.

Týdny a dny, kdy je teorie a kdy odborný výcvik, do doby, než se vrátí žáci do školy, nejsou rozlišeny. V každém týdnu je jak teorie, tak odborný výcvik v polovičním rozsahu.

Distanční výuka odborného výcviku bude od pondělí upravena takto:

a) online hodiny podle speciálního rozvrhu:

  • na začátku týdne 1 hodina, kde učitelé odborného výcviku seznámí žáky s úkoly na celý týden,
  • na konci týdne 1 hodina, kde učitelé odborného výcviku seznámí žáky s hodnocením úkolů,

b) v Moodle samostatná práce na týdenních úkolech pro odborný výcvik.

Stravování:

Školní stravování je od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 zrušeno, restaurace Bečva bude v těchto dnech uzavřena.

Provoz školy od 12. 10. 2020

Od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020:

1. Teoretická výuka – zakazuje se osobní přítomnost žáků – žáci zůstanou doma a teoretická výuka bude probíhat dálkově ve dvou podobách:

a) online hodiny podle speciálního rozvrhu sestaveného podle těchto základních principů:
– začátek online výuky zpravidla v 8:30,
– max. 4-5 vyučovacích hodin denně,
– mezi hodinami mohou být okna (z organizačních důvodů, ale pro zlepšení hygieny práce),
– profilové předměty v rozsahu zpravidla zhruba 75 %, ostatní 50 %, TEV a KOR vůbec,

b) samostatná práce na týdenních úkolech ve všech předmětech v Moodle.

Podrobnosti k distanční výuce obsahuje Příloha školního řádu č. 1 PROVOZ ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID-19, § 25 a § 26.

Distanční výuka je povinná, absence se bude zapisovat do třídní knihy a neúčast je nutné omlouvat třídnímu učiteli!

2. Odborný výcvik – bude probíhat s osobní přítomností žáků, zachováme ranní a odpolední směny, ale omezíme překrývání žáků ve směnách, výuka odborného výcviku se tak zkrátí na 5 hodin denně, změny začátků odborného výcviku budou upřesněny.

S osobní přítomností žáků proběhne i:
– praktická výuka v předmětech TCH a TOS u H2.T a H3.T,
– třídenní odborný výcvik v oboru Hotelnictví (H3.T 21.-23. 10. 2020) – a to v plném rozsahu 7 hodin denně.

V době odborného výcviku neprobíhá distanční výuka (online konzultace, Moodle).

Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020:

– 26.-27. 10. 2020 – volné dny vyhlášené Opatřením Ministerstva školství (příloha) – v tyto dny nebude probíhat žádná, ani distanční výuka,
– 28. 10. 2020 – Státní svátek,
– 29.-30. 10. 2020 – Podzimní prázdniny.

Od 2. 11. 2020:

Zatím žádná opatření nebyla stanovena, uvidíme podle vývoje situace.

Stravování:

Všem žákům stravujícím se ve školní jídelně jsou obědy automaticky odhlášeny od 12. 10. 2020 do 31. 10 2020. Žáci vykonávající praxi ve škole nebo na SPV Kozlovská se mohou stravovat ve školní jídelně, ale musí si obědy přihlásit sami přes portál STRAVA.CZ nebo osobně v kanceláři. Žáci vykonávající praxi na SPV Bečva se stravují jako obvykle.

Ing. Martin Kovář, ředitel školy