Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období 2013

Přihlašování do projektu: od 10. 6. 2013 – přihlášky jsou již k dispozici, nejpozději do 25. 6. 2013 včetně, do školy je nutno přijet podepsat přihlášku, termín a čas si dohodněte, prosím, na tel. 581 702 553 nebo na mailu vaculikova@sirava.cz. Výpis z příhlášky obdržíte na svou mailovou adresu nejdříve 26. 6. 2013.

Opravné a náhradní DT, PP – konají se na „spádové škole“, (ne na SŠGS) v termínech 2. – 10. 9. 2013, pozvánky k DT a PP obdržíte po 15. 8. 2013 mailem.

Termíny ústních MZ: budou stanoveny po dohodě se školami, které vysílají předsedy (v období od 11. do 20. 9. 2013), informace budou na webu školy. Pozvánky k ústním MZ a harmonogram obdržíte do konce srpna 2013.

V případě dalších dotazů mě kontaktujte na tel. 581 702 553 nebo na mailu vaculikova@sirava.cz.