HOTELNICTVÍ


Máš rád cestování, cizí jazyky a nebojíš se komunikovat s lidmi, bereš práci jako výzvu a stereotyp tě nebaví? Pak je obor Hotelnictví pro tebe to pravé.

Hotelník

Kód oboru:
65-42-M/01

Název školního vzdělávacího programu:
Hotelnictví

Délka studia:
4 roky

Dosažené vzdělání:
Střední vzdělání s maturitou

Zakončení studia:
Maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:
Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
Prospěch z pololetí v 9. třídě a z obou pololetí 8. třídy ZŠ.
Podrobnosti najdete zde.

Počet otevíraných tříd:
1 třída (30 studentů)

Školné:
Ne

Lékařská prohlídka:
Ano

Získáš odborné znalosti a dovednosti v oblastech gastronomie, hotelnictví, turismu a cizích jazyků. Budou to teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. Zároveň projdeš důkladnou všeobecnou jazykovou přípravou zaměřenou na dva jazyky (anglický a německý nebo ruský jazyk) a získáš nezbytné obecné znalosti a dovednosti v oblasti společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické a oblasti práce s informačními technologiemi.

Název předmětu Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
První cizí jazyk CJP 3 3 3 3 12
Druhý cizí jazyk CJZ 2 2 2 1 7
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Dějepis DEJ 2 2
Právo PRA 2 2
Chemie CHE 1 1
Fyzika FYZ 1 1
Biologie BIO 2 2
Matematika MAT 3 3 3 3 12
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informační a komun.tech. IKT 1 1 1 1 4
Ekonomika EKO 1 2 1 3 7
Účetnictví UCE 3 1 4
Management a marketing MMA 1 1 2
Technologie TCH 1 3,5 3,5 1 9
Technika obsluhy a služeb TOS 1,75 2,5 1,75 1 7
Nauka o výživě NAV 2 2
Hotelnictví HOT 1 2 1 1 5
Cestovní ruch CRU 1 2 2 5
Zeměpis cestovního ruchu ZCR 2 2
Psychologie PSY 1 1
Korespondence KOR 1 1 2
Konverzace v CJ 2 2 4
Seminář z cestovního ruchu SCR 0,5 1 1,5
Seminář z gastronomie SGA 0,5 1 1,5
Odborný výcvik ODV 5 5 10
Celkem 30,75 32 34,25 32 129
Nepovinné vyučovací předměty
Seminář z matematiky SMA 2 2
Seminář z cizího jazyka (pro pokročilé) SAJ 2 2
Souvislá praxe v 1. ročníku 2 týdny, ve 2. ročníku 4 týdny, ve 3. ročníku 4 týdny

Už od začátku studia budeš získávat praktické dovednosti v kuchyni a obsluze v předmětech Technika obsluhy a služeb a Technologie. Na konci 1. ročníku budeš mít 14denní praxi ve školní restauraci Bečva pod vedením učitelů odborného výcviku. Na konci 2. ročníku Tě čeká měsíční praxe v některém z hotelů nebo restaurací v regionu (např. hotely Jana, Fit, Ibis, Lázně Teplice, Hesperia, Clarion…), popř. v cestovní kanceláři. Na ni naváže odborný výcvik, který probíhá ve zmíněných hotelech, restauracích a cestovních kancelářích během 3. a 4. ročníku vždy 3 dny za měsíc. Na konci 3. ročníku Ti umožníme, pokud budeš mít zájem vycestovat, minimálně měsíční zahraniční praxi v Rakousku, Itálii anebo Řecku. Maximální délka této praxe jsou 4 měsíce.

Mimo to budeš mít příležitost absolvovat motivační barmanský kurz, koktejlový kurz, flairový kurz, kurz studené kuchyně, baristický kurz, sommelierský kurz, carvingový kurz, kurz teatender. Zúčastníš se i mnoha odborných exkurzí např. do pivovaru, vinařství, ale hlavně moderních exkluzivních hotelů.

Na jakékoliv pracovní pozici v hotelu, cestovní kanceláři anebo restauraci, ale i v mnoha jiných podnicích podnikajících v gastronomii a cestovním ruchu. Ale to není všechno, uplatnění najdeš všude, kde jsou podstatnou složkou práce komunikace, kontakt s lidmi a organizační dovednosti.

Po získání maturitního vysvědčení můžeš pokračovat na vysokých školách, které nabízejí obory zaměřené na hotelnictví, cestovní ruch a logistiku, ale samozřejmě i na všech ostatních vysokých nebo vyšších odborných školách.