ČÍŠNÍK – se zaměřením na nápojovou gastronomii


Mojito, Piňa Colada, Cuba Libre! Jsi-li kreativní, komunikativní, zručný a víš, že první věta není zaklínadlo Harryho Pottera, je obor Číšník se zaměřením pro nápojovou gastronomii pro tebe to pravé.

Číšník

Kód oboru:
65-51-H/01

Název školního vzdělávacího programu:
Číšník se zaměřením na nápojovou gastronomii

Délka studia:
3 roky

Dosažené vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem

Zakončení studia:
Závěrečná zkouška

Podmínky přijetí:
Bez přijímacích zkoušek
Prospěch z pololetí v 9. třídě a z obou pololetí 8. třídy ZŠ.
Podrobnosti najdete zde.

Počet otevíraných tříd:
skupina (10 žáků)

Školné:
Ne

Lékařská prohlídka:
Ano

Získáš odborné znalosti a dovednosti v obsluze hostů a budeš:

  • ovládat přípravu pracoviště na provoz, servis pokrmů a nápojů,
  • používat inventář, obsluhovat technická zařízení v obsluze,
  • ovládat základy techniky obsluhy i činnosti s ní související,
  • sestavovat nabídkové lístky, jídelní a nápojové lístky včetně menu k různým příležitostem,
  • sestavovat kalkulace a stanovovat ceny.
Název předmětu Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 1,5 1,5 5
Anglický jazyk AJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Fyzika FYZ 1 1
Chemie CHE 1 1
Biologie BIO 1 1
Matematika MAT 2 1 1 4
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3
Ekonomika EKO 1 1 1 3
Technologie TCH 2 1,5 1,5 5
Potraviny a výživa PAV 1 1,5 1,5 4
Technika obsluhy a služeb TOS 2 1,5 1,5 5
Speciální obsluha SPO 0,5 1 2,5 4
Psychologie PSY 1 1
Korespondence KOR 1 1
Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50
Celkem 32,5 34,5 33 100

Dovednosti získáš v odborném výcviku, který bude probíhat pod vedením učitelek odborného výcviku ve školní restauraci Bečva.

Rozložení odborného výcviku je jednoduché – týden škola a týden praxe. Odborný výcvik trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně ve 2. a 3. ročníku.

Odborný výcvik bude navíc doplněn množstvím odborných kurzů, jako např. barmanský kurz, koktejlový kurz, flairový kurz, baristický kurz, sommelierský kurz, kurz teatender.

Uplatníš se jako číšník/servírka ve všech typech restaurací, ale i v mnoha jiných podnicích podnikajících v gastronomii.

Po získání výučního listu můžeš pokračovat u nás ve škole na nástavbě v oboru Podnikání a doplnit si vzdělání o maturitu.