KADEŘNÍK


Jsi kreativní, zručný, umíš komunikovat s lidmi? Neuděláme z tebe rovnou střihorukého Edwarda, ale v oboru Kadeřník ti předáme naše zkušenosti a dobré základy pro to, abys mu jednou mohl konkurovat.

Kadeřník

Kód oboru:
69-51-H/01

Název školního vzdělávacího programu:
Kadeřník

Délka studia:
3 roky

Dosažené vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem

Zakončení studia:
Závěrečná zkouška

Podmínky přijetí:
Bez přijímacích zkoušek
Prospěch z pololetí v 9. třídě a z obou pololetí 8. třídy ZŠ.
Podrobnosti najdete zde.

Počet otevíraných tříd:
1,5 třídy (45 žáků)

Školné:
Ne

Lékařská prohlídka:
Ano

Získáš odborné znalosti a dovednosti a dokážeš:

 • stanovit, jak správně pečovat o vlasy a diagnózu vlasů,
 • aplikovat správný technologický postup holení a úpravy vousů,
 • vybrat vhodný způsob úpravy vodovou ondulací, jejich princip a postupy,
 • se orientovat v technologických postupech při barvení a odbarvování vlasů,
 • konzultovat se zákaznicí postup preparace vlasů a zpracovat preparované vlasy,
 • vytvářet společenské a soutěžní účesy,
 • pracovat s ondulačním železem, upravit železem vlasy do účesu,
 • provádět poradenskou službu, využít znalost základů kosmetické péče o pleť, jejích typů a správné péče,
 • provádět dámské, pánské a dětské střihy, aplikovat jejich správné technologické postupy a uplatňovat znalosti diagnózy při stříhání,
 • se orientovat v oboru vlásenkářství,
 • určit, jak správně pečovat o ruce a barvit a upravovat řasy a obočí,
 • využít znalost materiálů používaných v kadeřnické praxi a jejich fyzikálního a chemického působení na vlasovou strukturu,
 • pečovat o nástroje, nářadí a pomůcky a provádět jejich běžnou údržbu,
 • rozvíjet své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru.
Název předmětu Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk literatura CJL 2 1,5 1,5 5
Anglický jazyk AJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Chemie CHE 1 1
Biologie BIO 1 1
Fyzika FYZ 1 1
Matematika MAT 2 1 1 4
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3
Ekonomika EKO 1 1 2
Technologie TCH 3 2,5 2,5 8
Materiály MTR 2 1,5 2,5 6
Zdravověda ZDR 1 1 2
Výtvarná výchova VYV 1 1 1 3
Psychologie PSY 1 1
Korespondence KOR 1 1
Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50
Celkem 34 32 34 100

Dovednosti získáš v odborném výcviku, který bude probíhat pod vedením učitelek odborného výcviku v některém ze školních kadeřnictví:
Kadeřnictví 1 – Šířava 7
Kadeřnictví 2 – Šířava 7
Kadeřnictví 3 – Kozlovská 2, Přerov
Kadeřnictví 4 – Olomoucká 4181/57, Prostějov

Rozložení odborného výcviku je jednoduché – týden škola a týden praxe. Odborný výcvik trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně ve 2. a 3. ročníku.

Odborný výcvik bude navíc doplněn množstvím kurzů na témata jako např. Barvení vlasů a nové technologické postupy, Prodlužování vlasů různými technikami, Novinky od firem Wella, Matrix, Špilar a navíc i Akrylátové nehty, Zahušťování řas, Základy líčení a Líčení pro pokročilé pro kadeřnice.

Uplatníš se jako kadeřnice/kadeřník v dámském, pánském a dětském kadeřnictví. Ale nemusíš být zaměstnancem, budeš mít za sebou přípravu na samostatné podnikání a otevření vlastního kosmetického salonu.

Po získání výučního listu můžeš pokračovat u nás ve škole na nástavbě v oboru Podnikání a doplnit si vzdělání o maturitu.