Studenti SŠGS navštívili Blatničku

Oldřich Baďura 12. 6. 2013

Studenti v rámci výuky navštívili firmu Víno Hruška s.r.o. v Blatničce, se kterou škola externě spolupracuje při přípravě budoucích specialistů na nápojovou gastronomii. Cílem návštěvy bylo přiblížit žákům strukturu tohoto podniku rodinného typu, včetně její marketingové politiky a blíže je seznámit s historií vinařství v této Slovácké podoblasti, včetně vinařské terminologie.

Po úvodním představení firmy jejím majitelem, ing. Petrem Hruškou, následovala přednáška vedená hlavním sommelierem společnosti, panem Marianem Jemelíkem, který probral historii vína včetně klasifikace a hodnocení jednotlivých vinařských podoblastí. Velmi zajímavé informace se týkaly charakteru a předností moravských vín. Došlo i na typy révy, technologické postupy, zpracování výchozí suroviny, její škůdce. V neposlední řadě studenti získali informace nejen o skladování, ale i o vadách a nemocech vín.

Po občerstvení následovala návštěva vinného sklepa a řízená degustace s důrazem na vzhled, vůni, chuť a dochuť, včetně hodnocení primární, sekundární a terciární aromatiky.

Zpestřením exkurze byla i návštěva muzea lidových krojů této velmi zajímavé oblasti Slovácka a dílen, kde se tyto stále užívané, kroje vyrábějí.

Závěrem této zdařilé návštěvy byla dohoda o pokračování ve spolupráci při přípravě dalších kurzů Sommelierského minima a Sommelierské pečeti, které proběhnou na naší škole.

PhDr. PaedDr. Bc. Oldřich Baďura