Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na šk. rok 2013/2014

Šířava 27. 5. 2013

Ředitel Střední školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

vyhlašuje

3. kolo přijímacího řízení pro šk. r. 2013/2014

v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v těchto oborech:

  • 65-42-M/01 Hotelnictví
  • 69-41-L/01 Kosmetické služby
  • 64-41-L/51 Podnikání (dálkové studium)

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, odevzdejte na sekretariátě školy (1. poschodí, kancelář č. 106)

Pondělí – čtvrtek 7:00 – 15:45 h
Pátek 7:00 – 14:30 h

nebo zašlete na adresu školy nejpozději do 7. 6. 2013 .

Přijímací zkoušky se budou konat formou testů z českého jazyka a matematiky dne 24. 6. 2013. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 25. 6. 2013.

Bližší informace naleznete v sekci Přijímací řízení.