Přijímací řízení


24. 5. 2019 – 2. kolo přijímacího řízení

Aktuální počty volných míst:

Studijní obory: Volných míst:
Hotelnictví (65-42-M/01) 4
Kosmetické služby (69-41-L/01) 1
Vizážista (69-41-L/01)
Podnikání (64-41-L/51, denní forma) 7
Podnikání (64-41-L/51, dálková forma) 17
Učební obory: Volných míst:
Kuchař-číšník (65-51-H/01) Obor obsazen
Kuchař – se zaměřením na zážitkovou gastronomii (65-51-H/01)
Číšník – se zaměřením na nápojovou gastronomii (65-51-H/01)
Cukrář (29-54-H/01) Obor obsazen
Prodavač (66-51-H/01) Obor obsazen
Kadeřník (69-51-H/01) Obor obsazen

Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení:

 

29. 4. 2019 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní obory 

23. 4. 2019 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory 

 

Leden 2019 – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil kritéria přijetí ke studiu:

Do 1. 3. 2019 – termín odevzdání přihlášek

Přihláška pro studijní a učební obory

Přihlášku dostanete na základní základní škole, kterou navštěvujete. Pokud ne, je k dispozici tady:

Přihláška pro nástavbu

Podrobnosti k přihláškám

Souhrnné informace

12. 4. 2019 a 15. 4. 2019 – přijímací zkoušky (pouze studijní obory)

Máme pro Vás odkaz na cvičné testy z českého jazyka i matematiky z předchozích let:

23. 4. 2019 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory

29. 4. 2019 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní obory

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí bude zveřejněno na školních webových stránkách a úřední desce v budově školy.

Před vydáním rozhodnutí mají zájemci a zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Případné písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí bude zasláno poštou. V případě nepřijetí doporučujeme podat odvolání na adresu školy, protože mnoho zájemců neodevzdá zápisový lístek a na jejich místa bereme další žáky dle stanoveného pořadí. Odvolání můžete podat po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí, nikoliv již po zveřejnění údajů na stránkách školy.

O odvolání rozhoduje v těchto případech v rámci tzv. autoremedury ředitel školy.

Do 9. 5. 2019 – termín odevzdání zápisového lístku pro učební obory

Do 15. 5. 2019 – termín odevzdání zápisového lístku pro studijní obory

Zápisový lístek dostanete ve Vaší základní škole nejpozději do 15. března.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého .pobytu uchazeče.

Zápisový lístek nám předejte osobně anebo pošlete poštou.