Přijímací řízení


Aktuálně:

Úřední hodiny ve škole jsou v pracovních dnech 8:00 – 14:00.

Leden 2021 – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil kritéria přijetí ke studiu:

Do 1. 3. 2021 – termín odevzdání přihlášek

Přihláška pro studijní a učební obory

Přihlášku dostanete na základní základní škole, kterou navštěvujete. Pokud ne, je k dispozici tady:

  • Přihláška k vyplněníxlsx, pdf
  • Vzor přihlášky – pdf

Přihláška pro nástavbu

  • Přihláška pro nástavbu k vyplnění (pro zájemce o denní i dálkovou formu studia) – xlsx, pdf
  • Vzor přihlášky pro nástavbové studium – dennípdf
  • Vzor přihlášky pro nástavbové studium – dálkovépdf

Podrobnosti k přihláškám a zápisovým lístkům

Souhrnné informace

12. a 13. dubna 2021 – přijímací zkoušky (pouze studijní obory)

Máme pro Vás odkaz na cvičné testy z českého jazyka i matematiky z předchozích let:

22. dubna 2021 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory

Zde uveřejníme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí bude zveřejněno na školních webových stránkách a úřední desce v budově školy.

Před vydáním rozhodnutí mají zájemci a zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Případné písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí bude zasláno poštou.

28. dubna 2021 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní obory

Zde uveřejníme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí bude zveřejněno na školních webových stránkách a úřední desce v budově školy.

Před vydáním rozhodnutí mají zájemci a zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Případné písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí bude zasláno poštou.

6. května 2021 – termín odevzdání zápisového lístku pro učební obory

Zápisový lístek jste dostali ve Vaší základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče. Zápisový lístek nám předejte osobně anebo pošlete poštou.

Pokud máte jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme na tel. 581 205 280, 702 002 862.

12. května 2021 – termín odevzdání zápisového lístku pro studijní obory

Zápisový lístek jste dostali ve Vaší základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče. Zápisový lístek nám předejte osobně anebo pošlete poštou.