Přijímací řízení


2. kolo přijímacího řízení

Studijní obory:

Aktuální počty volných míst:

Obor vzdělání: Bude přijato uchazečů:
Hotelnictví (65-42-M/01) 13
Kosmetické služby (69-41-L/01) 9
Vizážista (69-41-L/01) 4
Podnikání (64-41-L/51, pouze dálková forma) 18

Učební obory:

Aktuální počty volných míst:

Obor vzdělání: Bude přijato uchazečů:
Kadeřník (69-51-H/01) 18
Kuchař-číšník (65-51-H/01) Obor obsazen
Kuchař – se zaměřením na zážitkovou gastronomii (65-51-H/01) Obor obsazen
Číšník – se zaměřením na nápojovou gastronomii (65-51-H/01) Obor obsazen
Cukrář (29-54-H/01) 14
Prodavač (66-51-H/01) Obor obsazen

Přihláška pro studijní a učební obory

Přihlášky je možné doručit poštou nebo osobně od 7:30 do 15:30, v pátek do 14:00.

Přihláška pro studijní a učební obory

Přihláška pro nástavbu

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení:

24. 4. 2017 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory

28. 4. 2017 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní obory

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí a kritéria pro přijetí jsou zveřejněny též na úřední desce v budově školy.

Před vydáním rozhodnutí mají zájemci a zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Případné písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí bude zasláno poštou. V případě nepřijetí doporučujeme podat odvolání na adresu školy, protože mnoho zájemců neodevzdá zápisový lístek a na jejich místa bereme další žáky dle stanoveného pořadí. Odvolání můžete podat po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí, nikoliv již po zveřejnění údajů na stránkách školy.

O odvolání rozhoduje v těchto případech v rámci tzv. autoremedury ředitel školy.

Do 10. 5. 2017 – termín odevzdání zápisového lístku (učební obory)

Do 16. 5. 2017 – termín odevzdání zápisového lístku (studijní obory)

Zápisový lístek dostanete ve Vaší základní škole nejpozději do 15. března.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.

Zápisový lístek nám předejte osobně anebo pošlete poštou do 10 dnů po oznámení výsledků přijímacího řízení, tzn. nejpozději do 10. 5. 2017 (učební obory), popř. 16. 5. 2017 (studijní obory).

Zápisový lístek do studijních oborů nám, prosím, doručte do 10 dnů po oznámení výsledků přijímacího řízení. Výsledky budou oznámeny nejpozději 3. 5. 2017.

11. 5. 2017 a 12. 5. 2017 – náhradní termíny přijímací zkoušky (pouze studijní obory)

Máme pro Vás k procvičení odkazy na testy z českého jazyka i matematiky: