Deutsch mit Spaß

Zdeněk Šišma 21. 12. 2017

Němčina není tak „sexy“ jazyk jako angličtina, tvrdí zlí jazykové. Cílem našeho předvánočního setkání bylo proto tento „druhý“ cizí jazyk podpořit a žáky k zájmu o něj motivovat.

Dne 21. 12. 2017 v příjemném prostředí s příjemnými spolužáky v příjemné atmosféře plnilo 7 týmů zadané úkoly. Žáci doplňovali slova do textu, luštili křížovky a osmisměrky, vyhledávali ve slovníku a mohli v sobě objevit i skrytý básnický talent.

Všichni pracovali s opravdovým nasazením a zápalem a na závěr je čekala zasloužená odměna.

Za organizátorky dopoledne:

Hana Boudová

Vladislava Glozigová

Marta Střípková