Praktická maturitní zkouška hotelníků

Zdeněk Šišma 17. 5. 2019

Ve čtvrtek 16. května 2019 se otevřely dveře restaurace Bečva rodičům studentů čtvrtého ročníku oboru Hotelnictví při příležitosti konání praktické maturitní zkoušky. Všechny přítomné přivítala třídní učitelka Ing. Irena Hrudíková společně s ředitelem školy Ing. Martinem Kovářem.

Praktická maturitní zkouška se skládala ze čtyř částí a na každé z nich se podílela jedna skupinka studentů. Úvodní část patřila prezentaci odborné exkurze s průvodními informacemi maturujích studentek. Následovala druhá část, a to nabídka míchaného nealkoholického nápoje na uvítanou. Třetí část zahrnovala přípravu studených a teplých rautových výrobků, cukrářských výrobků a ovocného salátu. Čtvrtá skupina studentů připravila nabídkové stoly – studený, teplý a nápojový, na které umístili veškeré pokrmy, a rodiče měli možnost si krásné výrobky nejen prohlédnout, ale především ochutnat, a tak sami zhodnotit, co vše se žáci za dobu studia naučili.

Myslím, že nápoje i pokrmy nejen skvěle vypadaly, ale i chutnaly a krásně prostřené stoly jen podtrhly slavnostní atmosféru. Přejeme všem studentům třídy H4.T mnoho úspěchů v závěrečné, ústní části maturitní zkoušky.

Za kolektiv pedagogů připravující studenty oboru Hotelnictví k praktické maturitní zkoušce přeje úspěšné složení ústní maturitní zkoušky Mgr. Alena Blažková.