Vyhlášení 2. a 3. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2015/2016

Praktická maturitní zkouška oboru hotelnictví

Dne 14. 5. 2015 na SOP restaurace Bečva proběhlo defilé studentů čtvrtého ročníku studijního oboru Hotelnictví v rámci praktické maturitní zkoušky. Hosté měli možnost shlédnout obrazový záznam první skupiny studentů, kteří v rámci předmětů Cestovní ruch a Hotelový provoz zajistili exkurzi do Nového Jičína v roli průvodců a navštívili památky tohoto města.

Po prezentaci mohli ochutnat míchané nápoje připravované druhou skupinou studentů. Třetí skupina studentů se podílela na přípravě studených i teplých rautových výrobků. Čtvrtá skupina studentů realizovala přípravu nabídkových stolů – studený, teplý a nápojový a také zajistili nabídku i servis rautových výrobků a ovocných limonád.

Snahou všech bylo vytvořit pro své blízké příjemné prostředí a předvést své nabyté dovednosti v průběhu studia. Třídě H4.T přejeme mnoho úspěchů u ústní maturitní zkoušky.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

ART & Community

Dne 28. 4. 2015 naši školu navštívila skupina účastníků tréninku Umění pro rozvoj komunity. Pro studenty třetího ročníku a vybrané studenty druhého ročníku studjního oboru Hotelnictví se tak naskytla jedinečná možnost komunikovat s 28 mladými lidmi z různých koutů Evropy např. Francie, Španělska, Portugalska, Lotyšska, Rumunska, Polska nebo Makedonie.

Mezinárodní projektový den probíhal formou paralelních workshopů. Tento přístup vychází z konceptu neformálního vzdělávání a s pomocí našich studentů jsme jej mohli vyzkoušet i v našem formálním školním prostředí. Jak naši studenti, tak i účastníci projektu si mohli v přátelském prostředí předat své myšlenky a názory a vzájemně se tak obohatit. Tématem workshopů bylo například mluvení na veřejnosti, marketingové značky a jejich vnímání či zkouška vlastní kreativity. Sdíleli jsme své zkušenosti se studiem angličtiny a dozvěděli se, jak nám angličtina může otevřít dveře do světa.

Ale nebyly to jen aktivity a zajímavá témata. Naši studenti se procvičili v konverzaci v anglickém jazyce a sami sobě dokázali, že se zvládnou domluvit, že v komunikaci nemusí jít o gramatická pravidla, ale o sdílení a předávání.

Za všechny účastníky projektu doufám, že se nám podařilo zvýšit motivaci ke studiu angličtiny a ukázat nové cesty k seberealizaci, např. skrze účast v mezinárodních projektech mobilit. Návštěva české školy spojená s přátelskou konverzací s našimi studenty byla pro účastníky obrovským přínosem. Naši studenti se dozvěděli o možnostech mobilit pod záštitou programu Erasmus, jako např. Evropskou dobrovolnickou službu, mezinárodní trénink nebo výměny mládeže.

Trénink Umění pro rozvoj komunity uspořádala neformální skupina RE:CONNECT s podporou programu Erasmus plus.

Mgr. Michaela Pokrupová

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Základní informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ

MZ2015_info-zaci-1

Rubriky: Maturita | Napsat komentář

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na šk. rok 2015/2016

Ředitel Střední školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v těchto oborech:

  • 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium denní forma vzdělávání)
  • 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium dálková forma vzdělávání)

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, odevzdejte na sekretariátě školy (1. poschodí, kancelář č. 106)

Pondělí – čtvrtek 7:00 – 15:30 h
Pátek 7:00 – 14:00 h

nebo zašlete na adresu školy nejpozději do 13. 5. 2014.

Přijímací zkoušky se budou konat formou písemných testů z českého jazyka a matematiky dne 26. 5. 2015. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 26. 5. 2015.

Bližší informace naleznete v části Přijímací řízení.

Rubriky: Aktuality, Přijímací řízení | Napsat komentář

Sommelierská pečeť

foto-01Ve dnech 20. – 22. 4. 2015 se uskutečnil na SOP restaurace Bečva kurz Sommeliérská pečeť. Lektorem kurzu byl Marian Jemelík, člen asociace sommeliérů ČR, lektor oboru gastronomie a manager firmy Víno Hruška. Účastníci se v teoretické části seznámili s historií Vitis vinifery, získali základní informace o klasifikaci vína, vinařských oblastech ČR, rozdělení vína dle různých kritérií, např. dle cukernatosti, obsahu CO2, zjistili, které odrůdy jsou v ČR nejpěstovanější, měli možnost si individuálně vyzkoušet, co znamená řízená degustace.
V praktické části si vyzkoušeli servis tichého bílého vína, dekantaci červeného vína, sabrage šumivého vína a na závěr i úpravu a servis doutníků. Třídenní maraton ukončili účastníci složením zkoušky části teoretické, praktické a odměnou jim byl certifikát Sommelierská pečeť. Kurz pod vedením uvedeného lektora byl účastníky velmi pozitivně hodnocen a panu Marianu Jemelíkovi náleží velké poděkování za vedení i obsahovou náplň kurzu. Těšíme se na další ročník s Vámi, pane Jemelíku.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář