Jednotné zkušební schéma MZ 2014P

JZS_podzim-2014_prilohy

Rubriky: Aktuality, Maturita | Napsat komentář

Harmonogram konzultací dálkového studia oboru Podnikání pro šk. rok 2014/2015

Konzultace DS 2014-2015.doc

Rubriky: Aktuality, Organizace školního roku | Napsat komentář

Organizace šk. roku 2014/2015

Organizace šk roku 2014-2015

Rubriky: Aktuality, Organizace školního roku | Napsat komentář

Zahájení školního roku 2014/2015

Pro studenty denního a nástavbového denního studia:

1. ročník – v pondělí dne 1. 9. 2014 v 10:00 hodin

2., 3. a 4. ročník – v pondělí dne 1. 9. 2014 v 8:00 hodin

Pro studenty nástavbového dálkového studia:

1. ročník – ve čtvrtek dne 4. 9. 2014 v 7:45 hodin

2. ročník – ve čtvrtek dne 4. 9. 2014 v 7:45 hodin

3. ročník – ve středu dne 3. 9. 2014 v 7:45 hodin

Rubriky: Aktuality, Organizace školního roku | Napsat komentář

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na šk. rok 2014/2015

Ředitel Střední školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

vyhlašuje

3. kolo přijímacího řízení pro šk. r. 2014/2015

v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v těchto oborech:

  • 65-42-M/01 Hotelnictví
  • 69-41-L/01 Kosmetické služby
  • 69-41-L/01 Vizážista

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, odevzdejte na sekretariátě školy (1. poschodí, kancelář č. 106)

Pondělí – pátek 7:00 – 13:00 h

nebo zašlete na adresu školy nejpozději do 8. 8. 2014.

Přijímací zkoušky se budou konat formou testů z českého jazyka a matematiky dne 28. 8. 2014. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 29. 8. 2014.

Bližší informace naleznete v části Přijímací řízení.

Rubriky: Přijímací řízení | Napsat komentář