Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení pro šk. rok 2015/2016

Naši podnikatelé v akci – veletrh studentských minipodniků

06-IMG_6756V pátek 19. června 2015 se na Výstavišti Flora Olomouc, v rámci Moravia Sport Expo 2015, konal veletrh studentských minipodniků. Projekt EU ROPOZ měl za úkol rozvíjet podnikavost žáků základních a středních škol Olomouckého a Zlínského kraje. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, která projekt realizovala, přizvala ke spolupráci i naši školu.

V rámci projektu vznikly dva minipodniky, ve kterých pracovalo 10 žáků naší školy. Žáci třídy K2.B založili podnik Captain & Drinks, a zabývali se mícháním tradičních i zcela nových nealkoholických koktejlů. Žákyně z tříd C2.U a H2.A vytvořily podnik BOOYAKA a jako výrobní program se vybraly sypání obrázků z písku – mandal.

05-IMG_6752Naše stánky na veletrhu vzbudily velký zájem jak u odborné poroty, tak i v řadách návštěvníků a zástupců médií. Minipodnik BOOYAKA prodával předem připravené mandaly a zároveň přijímal objednávky na mandaly podle přání zákazníků.

Minipodnik Captain & Drinks nabízel 6 koktejlů – Virgin Colada, Pink Lady, Virgin Royal Hawaiian, Jim Howard, Sex on the Beach a Cinderella. Žáci koktejly míchali přímo na stánku a nabízeli zákazníkům. O jejich vysoké profesionalitě svědčí skutečnost, že se v hodnocení dosažených tržeb v rámci středních škol umístili na 1. místě.

Veletrh potvrdil, že naše škola připravuje studenty nejen v oblasti teoretické, ale i praktické. Žáci předvedli, že pokud mají možnost, dokážou získané znalosti a dovednosti využít. O kvalitě projektu svědčí i fakt, že žáci projevili zájem zúčastnit se případného pokračování.

V přiložené fotogalerii je zdokumentován průběh veletrhu od přípravy stánků, prezentací a prodeje výrobků, přebírání první ceny za nejvyšší dosaženou tržbu až po úplný závěr.

Mgr. Ludmila Dosoudilová a Ing. Jana Polová

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Nové závěrečné zkoušky učebních oborů

Po zkouškách dospělosti žáků studijních oborů SŠ gastronomie a služeb Přerov přišli na řadu také žáci učebních oborů. V těchto dnech vrcholí jejich úsilí o úspěšné završení tříletého studia získáním výučního listu.

Žáci třetích ročníků učebních oborů poprvé v letošním školním roce 2014 – 2015 skládají závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, které je sestaveno se záměrem možnosti srovnání kvality jednotlivých škol, jež vyučují stejné učební obory.

Největší novinkou pro žáky je povinnost zpracovat k praktické části závěrečné zkoušky samostatnou odbornou práci, ta je pak součástí hodnocení praktické části. Během praktické zkoušky musí žáci svoji odbornou práci obhájit nejen v jazyce mateřském, ale také v angličtině nebo němčině.

Jako první mají svoji malou zkoušku dospělosti za sebou žákyně třídy C 3.P. První výuční listy si odnesly žákyně učebního oboru Prodavač a včerejším dnem do dospělosti úspěšně vstoupily také žákyně oboru Cukrář. Právě budoucích cukrářek se dotkla změna v zadávání závěrečných zkoušek. V samostatné odborné práci měly za úkol zhotovit slavnostní výrobek – dort, který byl tematicky zaměřen k zadaným slavnostem. Při závěrečné prezentaci jejich výrobků se tedy objevily dorty ke kulturním událostem, jako třeba Mezinárodní den dětí, Den muzeí, či se sportovním zaměřením – na míčové, zimní, vodní sporty a také tance. K vidění byl také dort upečený pro příležitost oslavy Dne ptactva.

 

Žáci zbývajících dvou učebních oborů, Kadeřník a Kuchař – číšník, mají za sebou dvě třetiny závěrečných zkoušek, tedy část písemnou a praktickou.

Na žákyně oboru Kadeřník čekal také náročný úkol v podobě zpracování odborné práce, jejíž téma si vylosovaly a následně ji připravily podle fotografií dámských účesů. Ty byly zaměřeny na tvorbu současnou, historickou či fantazijní. Dívky proto musely najít vhodnou modelku s odpovídajícím typem vlasů a účes připravit tak, aby se co nejvíce podobal zadání z fotografie. Kromě tohoto úkolu měly žákyně zvládnout během určené doby dámskou úpravu vlasů střihem a melírováním. Ani na muže se nezapomnělo, neboť nedílnou součástí zkoušky byla také úprava účesu pánského.

Žáci oboru Kuchař – číšník byli z předcházejících let zvyklí k praktickým závěrečným zkouškám zpracovávat dokumentační práci, proto zařazení zpracování samostatné odborné práce pro ně takovou novinkou nebylo. Budoucí kuchaři a číšníci si v únoru vylosovali zadání svých odborných prací a podle něj museli sestavit slavnostní tabuli k dané události. Její součástí bylo slavnostní menu s hlavním jídlem, které si připravili dle vlastního receptu. Žáci tak přemýšleli, jak nejlépe připravit tabuli a menu k následujícím tématům: Gastronomie jako zrcadlo kultur, Věda a technika v našem životě, Historické a kulturní dědictví a samozřejmě sport.

Budoucí kuchaři a číšníci zahájili své praktické zkoušky dovednostmi při přípravě moučníků a při obsluze hostů.

 

Následovala příprava a prezentace slavnostních tabulí podle zpracované odborné práce.

A zpět do kuchyně na přípravu hotových jídel a specialit dle odborné práce.

Prezentace připravených minutek před komisí.

A na závěr náročného dne obhajoba odborné práce v cizím jazyce.

Žáci oborů Kadeřník a Kuchař – číšník mají za sebou dvě třetiny závěrečných zkoušek. Věřím, že se jim bude i v poslední části dařit stejně jako při zkouškách praktických a během příštího týdne obdrží kýžený výuční list.

Šťastnou ruku při losování otázky u ústních závěrečných zkoušek přeje Zdeněk Šišma

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Maturitní zpravodaj – MZ 2015 podzimní zkušební období

Maturitni_zpravodaj_32_15

Rubriky: Maturita | Napsat komentář

První rok Jednotných závěrečných zkoušek na naší škole v oboru cukrář

foto-1Dne 8. a 9. 6 2015 se na naší škole konaly závěrečné zkoušky oboru cukrář. Žákyně měly za úkol zhotovení slavnostního výrobku, specifického výrobku a losovatelného výrobku.

Slavnostním výrobkem byl dort na určité téma. Děvčata si vylosovala – Den tance, Den ptactva, Mezinárodní den dětí, Den muzeí, 3x Sportovní událost, Zahraniční pohádka a Z pohádky do pohádky 3D. V zadání dortů bylo, jaký mají žáci použít korpus, krém, ale i dohotovení.

foto-2Specifický výrobek si děvčata připravila sama dle vlastních receptur. Musely použít suroviny, které byly určené v zadání jednotných závěrečných zkoušek. Zpracování záleželo jen na našich žákyních.

Do losovatelného výrobku patřily zákusky, jaké žáci dělají běžně na praxi. Rozdíl byl jen ve velikosti a váze výrobků.

Celá zkouška byla zakončena prezentací výrobků v naší učebně a obhajobou v cizím jazyce, která proběhla tamtéž.

Tímto děkujeme místopředsedkyni Mgr. Ludmile Dosoudilové a odborníku z praxe Olině Blaťákové za účast a pomoc ve zkušební komisi, třídnímu učiteli Mgr. Zdenkovi Šišmovi za vzornou přípravu všech dokumentů a Mgr. Michaele Pokrupové za vzorné provedení jazykové zkoušky.

Učitelky odborného výcviku – Jitka Kochová, Bc. Petra Vránová

foto-3

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ – podzim 2015

MZ2015_info-zaci_podzim_2015

Rubriky: Maturita | Napsat komentář