Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na šk. rok 2012/2013

Oldřich Baďura 9. 5. 2012

Ředitel Střední školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro šk. r. 2012/2013 v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v těchto oborech:

  • 65-42-M/01 – Hotelnictví
  • 69-41-L/01 – Kosmetické služby
  • 64-41-L/51 – Podnikání (denní studium)
  • 64-41-L/51 – Podnikání (dálkové studium)

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu odevzdejte na sekretariátě školy (1. poschodí, kancelář č. 106) nebo zašlete na adresu školy nejpozději do 18. 5. 2012.

Přijímací zkoušky se budou konat formou testů z českého jazyka a matematiky dne 5. 6. 2012. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 6. 6. 2012.


Ředitel Střední školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 vyhlašuje výběrové řízení na šk. r. 2012/2013 pro tyto učební obory:

  • 29-54-H/01 – Cukrář
  • 69-51-H/01 – Kadeřník
  • 65-51-H/01 – Kuchař – číšník
  • 66-51-H/01 – Prodavač

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu odevzdejte na sekretariátě školy (1. poschodí, kancelář č. 106) nebo zašlete na adresu školy. Výsledky výběrového řízení budou ihned sděleny.