Informace k podávání přihlášek k MZ

Radmila Vaculíková 1. 11. 2012

O termínu podávání přihlášek k MZ pro jarní zkušební období 2013 budete informováni na webových stránkách školy. Původní termín pro podávání přihlášek do 15. 11. 2012 bude prodloužen s ohledem na probíhající legislativní změny. CERMAT připravuje školení pro vedení školy až v termínu 21. – 22. 11. 2012, kde budou sděleny podrobnosti a poté naleznete informace zde. Děkujeme Vám za pochopení

 http://www.msmt.cz/pro-novinare/novela-statnich-maturit-prosla-hladce-senatem?highlightWords=novela+st%C3%A1tn%C3%ADch+maturit+pro%C5%A1la+sen%C3%A1tem

Termíny společné části MZ jaro 2013 – viz odkaz

http://www.msmt.cz/file/23883