KALIBR CUP 2013 – školní kolo

Oldřich Baďura 16. 11. 2012

Dne 15.11.2012 proběhlo školní kolo soutěže Kalibr Cup 2013. Do soutěže byla zapojena všechna školní pracoviště připravující žáky v oboru Kadeřník.
Úkolem soutěžících bylo vytvoření účesu ve stylu „Dívka pláže“. Účes musel co nejlépe vystihnout dané téma. Modelky musely mít suché vlasy, které mohly mít předem obarvené. K další úpravě mohli soutěžící použít fén, krepovací kleště, žehličku či kulmu. Dále mohli používat fixační prostředky pro náročnou účesovou tvorbu jako jsou tužidla, laky, vosky, lesky včetně barevných sprejů a neonových barev. K dotvoření celkového vzhledu mohli soutěžící použít i různé ozdoby a příčesky, ty však nesměly přesáhnout 30 % plochy hlavy.

1. místo - Pavel Provazník
1. místo – Pavel Provazník

Čas na zhotovení účesu byl stanoven na 60 minut, včetně 5 minut na závěrečnou úpravu modelky, protože líčení a příprava oblečení modelky byla možná pouze před zahájením soutěže.
Náročná porota složená z učitelek odborného výcviku a odborných předmětů hodnotila použití pomůcek, techniku provedení práce, originalitu nápadu, včetně kreativity a barevnosti vlasů. Velmi důležitým prvkem hodnocení byl celkový dojem té které modelky.

2. místo - Tereza Kurčinková
2. místo – Tereza Kurčinková

Soutěž proběhla ve skvěle a nápaditě vyzdobených a připravených učebnách. Závěrečné hodnocení provedl ředitel školy ing. Kovář, který vyzvedl vysokou úroveň soutěže, poděkoval učitelkám za přípravu soutěžících, pochválil všechny soutěžící žáky a předal diplomy.

3. místo - Jakub Nevřala
3. místo – Jakub Nevřala

Do 13. ročníku mezinárodní soutěže středních škol, Kalibr Cup 2013, která se bude konat 14. února 2013 v Lanškrouně, postoupil z 1. místa Pavel Provazník a z 2. místa pak Tereza Kurčinková. Náhradníkem se stal v pořadí třetí soutěžící Jakub Nevřala. Věřím, že naši žáci budou v letošním ročníku soutěže stejně úspěšní jako jejich loňští předchůdci.

Poděkování za přípravu soutěže a výzdobu učeben pak patří učitelkám odborného výcviku zejména Z. Dočkalové, E. Študentové, ale i M. Galnorové, M.Pumprlové, A. Rašovské a I. Kvapilové.

V UOV Mgr. Marie Baďurová