Barmanský kurz jako interaktivní show

Pavel Fridrich 15. 4. 2013

Do barmanství, které patří k vrcholnému umění číšníka – barmana, a do problematiky míchaných nápojů, včetně praktických ukázek a cvičení, byli v minulém týdnu zasvěceni žáci Střední školy gastronomie a služeb na Šířavě. V nových učebnách Střediska odborné přípravy školní restaurace Bečva proběhl týdenní Barmanský kurz pro studenty oborů Hotelnictví a Kuchař – číšník.
Kurz byl připravený jako vrchol vzdělávacích programů, kterému předcházely Motivační seminář a Flairový kurz. Všechny vedli zkušení barmani ze Zlína – Jakub Orel a Adam Navrátil, trenéři, kteří si získali obdiv studentů. Týdenní Barmanský kurz tak vytvořil budoucím barmanům reálný základ pro vstup za bar. Studenti se prostřednictvím kurzu naučili nejen teoretickým poznatkům, ale hlavně praktické přípravě míchaných nápojů. Účastníci měli k dispozici nejen studijní materiál, ale veškeré materiální i technické zabezpečení pro trénink, včetně audiovizuální techniky.
Odměnou pro lektory je bezpochyby ohlas studentů, kteří se kurzu zúčastnili. Hodnotí jej jako obrovský přínos pro rozšíření znalostí i dovedností v jejich oboru a charakterizují jej jako nový, svěží a profesionální přístup výuky.