Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2013/2014

Martin Kovář 22. 4. 2013

Učební obory

Výsledky jsou uloženy v PDF souborech, k jejichž prohlédnutí potřebujete mít nainstalován prohlížeč Adobe Reader.

Upozornění

ZÁPISOVÝ LÍSTEK se odevzdává na sekretariátě školy SŠGS, Přerov, Šířava 7 (1. poschodí, č. dveří 106), a to:

Pondělí – čtvrtek 7:00 – 15:45 h
Pátek 7:00 – 14:30 h

V nezbytně nutném případě vložte zápisový lístek do poštovní schránky vedle hlavního vchodu.