Ochrana spotřebitele v praxi aneb Bojujme a zvítězme

Oldřich Baďura 12. 6. 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERADne 12. 6. 2014 proběhla na naší škole v rámci projektu ESF, Věda do škol, přednáška Mgr. Šperky s názvem Ochrana spotřebitele po rekodifikaci soukromého práva. Přednáška neotřelým a vtipným způsobem přiblížila našim studentům právní novinky, které přináší nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014.  Jde o významný kodex, který po padesáti letech přináší velké změny v oblasti soukromého práva. Preferuje zásadu autonomie vůle, což znamená, že si lidé mohou ujednat i něco jiného, pokud jim zákonná úprava nevyhovuje. Během interaktivní přednášky byli žáci seznámeni s teorií prostřednictvím praktických příkladů, které odpověděly na otázky jak úspěšně reklamovat, co si prodávající nesmí dovolit a jak je to s nákupy přes internet. Studenti byli seznámeni i s ochranou spotřebitele při předváděcích akcích. Závěr přednáškového bloku patřil dotazům.

PhDr. PaedDr. Bc. Oldřich Baďura