ART & Community

Zdeněk Šišma 28. 4. 2015

Dne 28. 4. 2015 naši školu navštívila skupina účastníků tréninku Umění pro rozvoj komunity. Pro studenty třetího ročníku a vybrané studenty druhého ročníku studjního oboru Hotelnictví se tak naskytla jedinečná možnost komunikovat s 28 mladými lidmi z různých koutů Evropy např. Francie, Španělska, Portugalska, Lotyšska, Rumunska, Polska nebo Makedonie.

Mezinárodní projektový den probíhal formou paralelních workshopů. Tento přístup vychází z konceptu neformálního vzdělávání a s pomocí našich studentů jsme jej mohli vyzkoušet i v našem formálním školním prostředí. Jak naši studenti, tak i účastníci projektu si mohli v přátelském prostředí předat své myšlenky a názory a vzájemně se tak obohatit. Tématem workshopů bylo například mluvení na veřejnosti, marketingové značky a jejich vnímání či zkouška vlastní kreativity. Sdíleli jsme své zkušenosti se studiem angličtiny a dozvěděli se, jak nám angličtina může otevřít dveře do světa.

Ale nebyly to jen aktivity a zajímavá témata. Naši studenti se procvičili v konverzaci v anglickém jazyce a sami sobě dokázali, že se zvládnou domluvit, že v komunikaci nemusí jít o gramatická pravidla, ale o sdílení a předávání.

Za všechny účastníky projektu doufám, že se nám podařilo zvýšit motivaci ke studiu angličtiny a ukázat nové cesty k seberealizaci, např. skrze účast v mezinárodních projektech mobilit. Návštěva české školy spojená s přátelskou konverzací s našimi studenty byla pro účastníky obrovským přínosem. Naši studenti se dozvěděli o možnostech mobilit pod záštitou programu Erasmus, jako např. Evropskou dobrovolnickou službu, mezinárodní trénink nebo výměny mládeže.

Trénink Umění pro rozvoj komunity uspořádala neformální skupina RE:CONNECT s podporou programu Erasmus plus.

Mgr. Michaela Pokrupová