Naši podnikatelé v akci – veletrh studentských minipodniků

Šířava 25. 6. 2015

06-IMG_6756V pátek 19. června 2015 se na Výstavišti Flora Olomouc, v rámci Moravia Sport Expo 2015, konal veletrh studentských minipodniků. Projekt EU ROPOZ měl za úkol rozvíjet podnikavost žáků základních a středních škol Olomouckého a Zlínského kraje. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, která projekt realizovala, přizvala ke spolupráci i naši školu.

V rámci projektu vznikly dva minipodniky, ve kterých pracovalo 10 žáků naší školy. Žáci třídy K2.B založili podnik Captain & Drinks, a zabývali se mícháním tradičních i zcela nových nealkoholických koktejlů. Žákyně z tříd C2.U a H2.A vytvořily podnik BOOYAKA a jako výrobní program se vybraly sypání obrázků z písku – mandal.

05-IMG_6752Naše stánky na veletrhu vzbudily velký zájem jak u odborné poroty, tak i v řadách návštěvníků a zástupců médií. Minipodnik BOOYAKA prodával předem připravené mandaly a zároveň přijímal objednávky na mandaly podle přání zákazníků.

Minipodnik Captain & Drinks nabízel 6 koktejlů – Virgin Colada, Pink Lady, Virgin Royal Hawaiian, Jim Howard, Sex on the Beach a Cinderella. Žáci koktejly míchali přímo na stánku a nabízeli zákazníkům. O jejich vysoké profesionalitě svědčí skutečnost, že se v hodnocení dosažených tržeb v rámci středních škol umístili na 1. místě.

Veletrh potvrdil, že naše škola připravuje studenty nejen v oblasti teoretické, ale i praktické. Žáci předvedli, že pokud mají možnost, dokážou získané znalosti a dovednosti využít. O kvalitě projektu svědčí i fakt, že žáci projevili zájem zúčastnit se případného pokračování.

V přiložené fotogalerii je zdokumentován průběh veletrhu od přípravy stánků, prezentací a prodeje výrobků, přebírání první ceny za nejvyšší dosaženou tržbu až po úplný závěr.

Mgr. Ludmila Dosoudilová a Ing. Jana Polová