Zahraniční praxe hotelníků

Zdeněk Šišma 7. 6. 2015

Žáci třetího ročníku studijního oboru Hotelnictví v těchto dnes absolvují svoji měsíční blokovou praxi, během níž se prakticky seznamují s prací v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Většina žáků třídy H 3.T na svoji blokovou praxi vycestovala do zahraničí.

Celkem 10 žáků absolvuje zahraniční praxi v Rakousku na hotelích v blízkosti Innsbrucku. Žáci získávají praktické zkušenosti a dovednosti v hotelu Olympia nad vesnicí Axams, dále v hotelu Tyrol v Obsteigu a také v luxusním hotelu Alpenkönigu nedaleko Seefeldu.

Další pětičlenná skupina žáků absolvuje svoji měsíční zahraniční praxi v italském přímořském středisku Caorle v hotelu Minerva.