Není mise jako mise!

Šířava 22. 9. 2015

03-P1150594Myslíte, že je historie nuda? (nemusí být)

Byli věrozvěsti dva nebo tři? (Konstantin = Cyril, Metoděj)

Kam vedou všechny cesty? (do Říma)

…a podobné odpovědi z naší historie se 21. 9. 2015 dověděli humornou formou žáci naší školy od pětice herců Ostravského divadla loutek, které je možné si od června pozvat, aby zdarma, poutavou formou vylíčili důležitou událost našich dějin.

Podle reakcí diváků usuzuji, že je padesátiminutové představení pobavilo a základní informaci o příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu budou mít spojenou s tímto příjemným zážitkem.

Mgr. Vladislava Glozigová