Výherci odměněni

Zdeněk Šišma 18. 11. 2015

Ve středu 11. listopadu byly dveře školy otevřeny dokořán široké veřejnosti, neboť se uskutečnil Den otevřených dveří. Během tohoto dne byly prezentovány všechny studijní a učební obory vyučované na naší škole. V rámci dne probíhala mimo jiné mezi příchozími anketa týkající se jejich zájmu o školu a studium na ní. Z odevzdaných anketních lístků byli vylosováni výherci tematický zaměřených cen.

Dnes ve středu měl ředitel školy Ing. Martin Kovář možnost osobně předat první ceny překvapeným šťastným výherkyním. Dárkové balíčky od oborů cukrář a prodavač si převzaly paní Pospíšilíková a paní Mižigárová s dcerou.

Výherkyním ještě jednou gratulujeme.