Střídání stráží na zahraničních stážích

Zdeněk Šišma 30. 5. 2017

Měsíc květen uběhl pro skupinu „sedmi statečných“ studijního oboru Hotelnictví velice rychle. Téměř celý měsíc sbírali odborné zkušenosti na zahraniční stáži v rakouských hotelech řetězce Hammerle Group. Poslední májový víkend vystřídala žáky druhého ročníku, kteří zahraniční praxi absolvovali poprvé, nová skupina žákyň třetího ročníku Hotelnictví, doplněná o dva žáky z nástavbového studia, kteří na naší škole již absolvovali učební obor Kuchař-číšník.

Druháci se v náročném prostředí hotelových provozů neztratili a po odborné i jazykové stránce obstáli na výbornou. Z Rakouska se vrátili spokojeni a obohaceni o spoustu zážitků a odborných dovedností, se kterými se v rámci praxe seznámili.

Poslední měsíc třetího ročníku studijního oboru Hotelnictví každoročně patří povinné blokové praxi. Jejím prostřednictvím se žáci prakticky seznámí s fungováním všech částí hotelového provozu a jednotlivých úseků hotelového zázemí.

Jedna z možností je absolvovat  tento blok také v zahraničí, aby se mohli seznámit s rozdílnými způsoby práce u nás a v cizině. Kromě toho, že se seznámí s provozem hotelu, prověří své schopnosti komunikace v cizích jazycích.

Právě nyní startuje praxe našich žáků třídy H3.T kromě Rakouska také v Itálii.  Tady pracují žáci v rodinném hotelu Minerva v přímořském městečku Caorle. Rakouská skupina získává zkušenosti v hotelích řetězce Hammerle Group, kam patří Hotel White Mountain, Hotel Olympia, Hotel Tyrol a Alpenkönig.

Vedle této měsíční praxe v Rakousku a Itálii je pro odvážné připravena tříměsíční zahraniční stáž v hotelových resortech na ostrově Rhodos.

Věříme, že se i žákům třetího ročníku bude na všech praxích líbit a bude se jim na ní dařit stejně jako jejich mladším spolužákům z druhého ročníku.