Po roce opět v hotelu Adamantino

Alena Blažková 6. 12. 2017

Ve dnech 27. – 29. 11. 2017 kroky studentů Střední školy gastronomie a služeb Přerov, zamířily do hotelu Adamantino v Luhačovicích.

Filip Krejčíř, Kryštof Kloubec, Gabriela Plutová, Žaneta Ježová, Daniel Anděl a Šárka Wellartová v doprovodu Mgr. Aleny Blažkové proměnili restauraci i foyer hotelu v kouzelnou vánoční atmosféru, v níž dominoval raut v zelenobílé kombinaci.

Naší snahou bylo vytvořit nejen příjemné prostředí účastníkům výroční konference firmy Lukrom, kde čestným hostem byl ministr zemědělství pan Maria Jurečka, ale i perfektní obsluhou udělat společně krásnou tečku za dosaženými výsledky.

Domnívám se, že jsme úkol splnili na výtečnou. Proč tak usuzuji, z děkovných a pochvalných slov povolaných – organizátorů i hostů.