Projekt New start ups

Šířava 15. 6. 2022

Studenti naší školy se ve školním roce 2021/2022 zapojili do mezinárodního projektu Okresní hospodářské komory New start ups, v rámci programu Erasmus+ společně se zahraničními partnery, společností MEDORO z Itálie a Coopérative d’Initiative Jeunes z Francie.

Cílem projektu je podporovat uplatnění praktických podnikatelských zkušeností ve vzdělávání mezi studenty středních odborných škol. Na základě zjištění potřeb mezi studenty středních škol byl vytvořen společný Vzdělávací program, který obsahoval 10 seminářů/ workshopů. Semináře budou vyučovali lidé přímo z praxe, z podnikatelského prostředí, podnikatelé, manažeři firem. Byly vytvořeny webové stránky projektu, kde jsou pro studenty k dispozici veškeré materiály k samostudiu.

www.newstartups.eu

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU

Dne 7. dubna 2022 se v Přerově uskutečnila Závěrečná konference mezinárodního projektu NEW START UPS, které se zúčastnil také italský partner projektu, v zastoupení předsedy organizace MEDORO pana Carmelo Messina a projektového manažera pana Giacomo Giusto.
Na závěrečnou konferenci dorazili v hojném počtu také studenti zapojených středních škol, Obchodní akademie Přerov a Střední školy gastronomie a služeb v Přerově.
V rámci konference byly studentům představeny všechny vytvořené výstupy projektu a Giacomo Giusto je seznámil s průběhem realizace projektových aktivit a seminářů v Itálii.