Maturitní zkoušky 2012 – jarní zkušební období

Radmila Vaculíková 12. 10. 2011

Maturitní kalendář 2012 – jaro naleznete v záložce Aktuality – Státní maturita. Termín pro podání přihlášek žáků řediteli školy je do 15. 12. 2011. Přihlášky k MZ budou dle sdělení CERMATu v nejbližší době k dispozici. Všichni žáci budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím svých třídních učitelů. Toto se týká i žáků, kteří budou skládat opravné zkoušky.