Návštěva norských kariérových poradců

Zdeněk Šišma 27. 3. 2023

Návštěva norských kariérových poradců z projektu Formování kariérového poradenství ke zvyšování potenciálu studentů.

V neděli 19. 3. 2023 k nám na pětidenní studijní návštěvu přijela skupina kariérových poradců ze dvou norských středních škol podobného zaměření v norském Stavangeru a nedalekého města Sandnes. Společně s neziskovou organizací Mission: Reconnect, z. s.  pracujeme na příručce pro kariérové poradce a sdílíme své zkušenosti z výuky a kariérového poradenství v projektu Formování kariérového poradenství ke zvyšování potenciálu studentů financovaném z fondů EHP.

V pondělí si naši milí hosté kromě práce na projektových aktivitách prohlédli školu včetně školní restaurace Bečva, kde ochutnali tradiční svíčkovou a frgále na stole pečlivě prostřeném v barvách norské vlajky. Poté si prohlédli naše město, dozvěděli se zajímavosti z historie Přerova a večer zakončili zápasem v bowlingu.

V úterý jsme navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Přerově, kde nám představili své služby a srovnávali jsme situaci na trhu práce, možnosti rekvalifikace a další služby, které úřady práce v obou zemích nabízejí včetně služeb EURES. Odpoledne jsme společně nahlédli až do prehistorie Přerova v Muzeu J. A. Komenského, kde norští pedagogové poznali plakáty s kresbami Zdeňka Buriana, pamatovali si je z knížek. Velmi je zaujaly historické školní třídy a život a práce Komenského, učitele národů.

Ve středu naši norští přátelé spolu s námi pracovali společně ve škole. Jako odměnu si mohli vybrat zkrášlující proceduru v jednom ze školních salonů a poznat doslova na vlastní kůži umění našich žáků. Žáci si tak mohli procvičit svůj um i odbornou angličtinu dle svého zaměření.

Ve čtvrtek si prohlédli Olomouc a odpoledne jsme měli setkání s paní doktorskou Bosákovou, metodičkou Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání IKAPOK II a porovnali situaci v Česku a Norsku. Nemohli jsme nenavštívit i blízké Aplikační centrum BALUO, sportovní komplex Palackého univerzity a vidět nejmodernější techniku ke zlepšení výkonu profesionálních i amatérských sportovců. Provedl nás pan Prycl.

Rozloučili jsme se ve stylové Moravské restauraci pochutnáním si na regionálních specialitách. Olomoucké tvarůžky, uzené žebro a řízek velký jako talíř byla jídla, která si získala srdce a chuťové buňky našich norských kolegů. 

Projekt byl financován z fondů EHP.