Výuka technických předmětů s interaktivní tabulí a e-learningem – realizační tým


03 - Logolink s bílým okrajem

O projektu Realizační tým Vytvořené produkty Evaluace Publicita

Realizační tým

Organizační pozice

  1. Manažer projektu – PhDr. PaedDr. Bc. Oldřich Baďura
  2. Koordinátor – Ing. Martin Kovář

Odborné pozice

  1. Lektor – podpora učitelů – Ing. Miroslav Khom
  2. Lektor – podpora žáků – Ing. Martin Horák, Mgr. Julie Pecháčková, Mgr. Veronika Matějíčková
  3. Konzultant – odborná pomoc pro učitele – Ing. Miroslav Khom
  4. Konzultant – odborná pomoc pro žáky – Ing. Martin Horák, Mgr. Julie Pecháčková, Mgr. Veronika Matějíčková
  5. Tvůrce a ověřovatel sešitů pro interaktivní tabuli – Mgr. Hana Budská, Mgr. Gabriela Jarešová, Mgr. Veronika Matějíčková, Mgr. Julie Pecháčková, Ing. Martin Horák
  6. Tvůrce a ověřovatel e-learningového obsahu – Mgr. Hana Budská, Mgr. Gabriela Jarešová, Mgr. Veronika Matějíčková, Mgr. Julie Pecháčková, Ing. Martin Horák